Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 15 юли 2020
Валидно до: сряда, 29 юли 2020, 17:10

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№76852/15.07.20

ДОНКА ИВАНОВА СТОИЛОВА

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№76852/02.07.2020г

2

ГС№76807/15.07.20

СПАС МИХАЛЕВ ДОБРЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№76807/01.07.2020г

3

ГС№74279/15.07.20

КАТЯ ЯНКОВА ПЕЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№74279/01.07.2020г

4

ГС№74730/15.0720

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА АТЛАРОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№74730/22.05.2020г

5

ГС№74191/15.07.20

НАТИС ЕООД

ДПС  

АУЗД№74191/30.06.2020г

6

ГС№72274/15.07.20

 

ИВЕЛИНА ВЕСКОВА ЖЕКОВА

ДПС

АУЗД№72274/03.07.2020

7

ГС№72096/15.07.20

ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА КЮЛЮМОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№72096/29.05.2020

8

ГС№71866/15.07.20

ГЕОРГИ ДЕЯНОВ ДЖЕНДОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№71866/03.07.2020

9

ГС№70311/15.07.20

ВАЛЕНТИН ДРАГОМИРОВ ДОБРЕВ

ДПС

АУЗД№70311/01.07.2020

10

ГС№68890/15.07.20

ДЕЙВА ЮОЗАГОВНА ГЮДЮЛЕВА

ДПС

АУЗД№68890/26.05.2020

11

ГС№63928/15.07.20

ЖИЛСТРОЙ

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№63928/29.06.2020

 

            Настоящият списък е в сила за периода от 15.07.2020 г. до 29.07.2020 г.

 


свали като pdf разглеждания: 434 последна промяна: 17:11:12, 17 юли 2020