Съобщение до Мария Атанасова за решение на комисия

Съобщение до Мария Атанасова за решение на комисия

Публикувано на: вторник, 21 юли 2020
Валидно до: вторник, 04 август 2020, 16:22

ДО
МАРИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА
УЛ. "ГЕОРГИ КОНДОЛОВ" №48
ГР. КАМЕНО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

Уведомяваме Ви, че постъпилото в Община Бургас Ваше възражение вх.№94-01-40949/59/20.08.2019г.  е разгледано на заседание на комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №3443/12.12.2017 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 02.10.2019г., като решението на комисията е обективирано в Протокол №4/02.10.2019г., т.6 от дневния ред.

С Протокол №4/02.10.2019г., т.6 от дневния ред, може да се запознаете в Община Бургас ет.4, стая 401/всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч.и от 14:00ч. до 17:00ч./.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

Теодора Тамахкярова - мл. експерт в отдел "Геодезия и техническа инфраструктура"

тел: 056/907 289


свали като pdf разглеждания: 471 последна промяна: 09:36:29, 31 юли 2020