Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 27 юли 2020
Валидно до: понеделник, 10 август 2020, 12:11

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№76897/27.07.20

ЗЛАТКО ДИМОВ ЗОТЕВ

ДНИ ТБО ДПС

АУЗД№76897/07.07.2020г

2

ГС№75496/27.07.20

ГЕРГАНА НИКОЛАЕВА МИЛАДИНОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№75496/07.07.2020г

3

ГС№74474/27.07.20

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ТАКСА КУЧЕ

АУЗД№74474/09.07.2020г

4

ГС№74152/27.0720

ПЛАМЕН ДОНЧЕВ КОЛЕВ

ДНИ ТБО

АУЗД№74152/06.07.2020г

 

            Настоящият списък е в сила за периода от 27.07.2020 г. до 10.08.2020 г.

 


свали като pdf разглеждания: 345 последна промяна: 12:11:49, 31 юли 2020