Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 03 август 2020
Валидно до: понеделник, 17 август 2020, 15:48

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФГ 71179 - 1/03.08.2020Г.

ПЕТРОЛ - СЕВЕР ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация АУЗД № ФГ 71179 - 1 / 17.06.2019 Г.

2

№ ФП  56871 - 1/03.08.2020г.

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ МАСЛИНКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

 ФП56871 - 1/ 10.05.2017г., ФП56872-1/10.05.2017г; ФП56875-1/10.05.2017г.

   ФП56879 -1/10.05.2017г.

3

№ ФП58376 - 1/03.08.2020 г.

                МГ ГРУП

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП58376 - 1 / 28.09.2017г., № ФП58378 - 1 / 28.09.2017г.

4

№ ФП58681 - 1/03.08.2020 г.

КАЛЕ-ИНС

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП58681 - 1 / 05.10.2017; № ФП58682 - 1 / 05.10.2017 Г.

5

№ ФП60738 - 1 / 03.08.2020 Г.

СТОЯНКА ПАНЧЕВА ИВАНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП60738 - 1 / 07.12.2017 Г.

6

№ ФП62795 - 1 / 03.08.2020 Г.

 ВАНДАРОС - ПЕТЪР ВАНДАРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

 № ФП62795 - 1 / 27.06.2018 Г.; № ФП62796 - 1 / 27.06.2018 Г.; № ФП62797 - 1 / 27.06.2018 Г.

7

№ ФП64715 - 1 /03.08.2020 Г.

АРТУР ШАРКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП64715 - 1 / 12.09.2018 Г.

8

№ ФП65335 - 1 / 03.08.2020 Г.

ПРАЖАНИН ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65335 - 1 / 26.09.2018 Г.

9

№ ФП65372 - 1 /03.08.2020Г.

АДМ 2013 ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължениие по

декларация

№ ФП65372 - 1 / 27.09.2018 Г.

10

№ ФП65881 - 1 /03.08.2020 Г.

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КАРАЙОТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65881 - 1 / 18.10.2018 Г.

11

№ ФП67688 - 1 /03.08.2020 Г.

ИЛАРИОН НАЧКОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП67688 - 1 / 17.12.2018 Г. № ФП67690 - 1 / 17.12.2018 Г.

12

№ ФП68409 - 1 /03.08.2020 Г.

АРГИ КЪМПАНИ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП68409 - 1 / 12.03.2019 Г.               

13

№ ФГ 72833 - 1 /03.08.2020 Г.

НИНСЕ ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФГ 72831 - 1 / 13.08.2019 Г. № ФГ 72832 - 1 / 13.08.2019 Г. № ФГ 72833 - 1 / 13.08.2019 Г.               

14

№ ФГ 72934 - 1 / /03.08.2020 г.

СТАНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФГ 72934 - 1 / 14.08.2019 Г.

№ ФГ 72935 - 1 / 14.08.2019 Г.

№ ФГ 72936 - 1 / 14.08.2019 Г.

15

№ ФГ 73357 - 1 / 03.08.2020 Г.

САМОРА АД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФГ 73357 - 1 / 30.08.2019 Г.               

 

Настоящият списък е в сила за периода от 03.08.2020 г. до 17.08.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 299 последна промяна: 15:49:43, 03 август 2020