Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Публикувано на: петък, 07 август 2020
Валидно до: петък, 07 август 2020, 09:09

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

 - Със Заповед №1942/03.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-113, 304, 111 в кв.9 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.111 по КК на гр.Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 368 последна промяна: 09:10:07, 07 август 2020