Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 05 август 2020
Валидно до: четвъртък, 20 август 2020, 13:54

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП83673/05.08.2020 г.    

АНА ВЪЛКОВА РУСЕВА

 

 

АУЗД №  83673-1/09.07.2020 г..

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 05.08.2020 г. до 20.08.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 235 последна промяна: 13:56:09, 07 август 2020