Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 04 август 2020
Валидно до: сряда, 19 август 2020, 13:56

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КРДПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП83232/04.08.2020 г.    

 

ДАНИЕЛ МАРТИНОВ СЕВОВ

 

 

АУЗД №  83232-1/06.07.2020 г., 83233-1/06.07.2020 г.

 

 

ИП83010-1/04.08.2020 г.         

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

 

 

 

АУЗД №83010 /02.07.2020г.

 

 

ИП82882-1/04.08.2020 г.         

 

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

 

 

АУЗД№ 82882/30.06.2020Г.

 

 

 

ИП82983/04.08.2020 г.    

АТАНАС ИВАНОВ ЯНЪКОВ

 

 

АУЗД № 82983-1/02.07.2020Г.

 

 

ИП82688-1/04.08.2020 г.   

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ВАЧКОВ

 

 

АУЗД№ ИП82688,82690,82687-1/26.06.2020г.  

 

 

ИП82121-1/04.08.2020 г.    

ХУБАВЕН ЙОСИФОВ АТАНАСОВ

 

 

АУЗД№

ИП82121 - 1/24.06.2020г.

 

 

ИП82156-1/04.08.2020 г.  

СВЕТОЗАР БОНЕВ БОНЕВ

 

 

АУЗД№

ИП82156 - 1/24.06.2020 Г.

 

 

ИП81934-1/04.08.2020 г.    

НЕЛИ ИЛЧЕВА ИЛЧЕВА

 

 

АУЗД№

ИП81934/22.06.2020г.

 

 

ИП83834-1/04.08.2020 г.    

НИКОЛАЙ РУСЕВ ДЯКОВ

 

 

 

АУЗД№

ИП83834 - 1/13.07.2020 Г.

 

 

ИП68774-1/04.08.2020 г

СЕВДАЛИНА ДИМИТРОВА ЯНЕВА

 

 

АУЗД№

ИП68774 - 1/19.03.2019г.

 

 

ИП75236-1/04.08.2020 г.    

ТОДОР ХРИСТОВ КАВРЪКОВ

 

 

АУЗД№

ИП75236/28.11.2019Г,

 

 

ИП68666-1/04.08.2020 г.    

ИВАНКА ТОДОРОВА ЯНКУЛОВА

 

 

АУЗД№

ИП68666 - 1/18.03.2019 Г., ИП68669 - 1/18.03.2019 Г.

 

 

ИП70306-1/04.08.2020 г.    

СИМЕОН ДИМИТРОВ БИВОЛАРСКИ

 

 

АУЗД№

ИП70306,70305,70304,70303,70301- 1/08.05.2019 Г.

 

 

ИП80324-1/04.08.2020 г.    

ПАВЛИН ДИМИТРОВ ПАРУШЕВ

 

 

АУЗД№

ИП81324 - 1/15.06.2020 Г.

 

 

ИП82881-1/04.08.2020 г.    

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДЕЛЧЕВА - АНГЕЛОВА

 

 

АУЗД№

ИП82881 - 1/30.06.2020 Г.

 

 

ИП81304-1/04.08.2020 г.    

ЛИЙ   АСАКО

 

 

 

АУЗД№

ИП81304 - 1/15.06.2020 Г.

 

 

ИП81074-1/04.08.2020 г.    

ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ТАЧЕВА

 

 

АУЗД№

ИП81074 - 1/11.06.2020 Г.

 

 

ИП77504-1/04.08.2020 г.    

НИКОЛА СТОЯНОВ СТОЯНОВ

 

 

АУЗД№

ИП77504 - 1/25.02.2020 Г.

 

 

ИП77580-1/04.08.2020 г.    

ШАКИР АЛИ АЛИ

 

 

АУЗД№

ИП77580 - 1/27.02.2020 Г.

 

 

ИП81376-1/04.08.2020 г.

ВИСТА ФАРМАСИ 2012   ЕООД

 

 

АУЗД№

ИП81376 - 1/16.06.2020 Г.

 

 

ИП83454-1/04.08.2020 г.

МИНОН - МИЛКА МУРДЖЕВА  ЕТ

 

 

АУЗД№

ИП83454 - 1/08.07.2020 Г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 04.08.2020 г. до 19.08.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 182 последна промяна: 13:57:53, 07 август 2020