Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 25 август 2020, 12:19

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава


- Със Заповед №2029/17.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-1,289,290 в кв.14 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.593 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2091/21.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.150, ал.1 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи КПИИ в обхват на изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-3, VI-3 и VII-3 в кв.119 по плана на зона "В", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.653.345, 07079.653.346 и 07079.653.347 по КК на гр.Бургас и ТИП за жилищна сграда.

- Със Заповед №2098/21.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-33,131,134, УПИ IV-131,130 и УПИ V-91 в кв.7 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.33, 07079.501.131 и 07079.501.91 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2099/21.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХI-200 в кв.43 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.298 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2103/21.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-612,613 в кв.66 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас.

- Със Заповед №2104/21.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.2, т.6 и чл.15, ал.3 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I и II в кв.156 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.711.3339 и 07079.711.3490 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2105/21.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII в кв.10 в предвиденото разширение на гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.2812 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2106/21.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-1631 в кв.139 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.712.1631 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2107/21.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-12 в кв.7 по плана на кв.Горно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.829.563 по КК на гр.Бургас.

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 353 последна промяна: 12:22:42, 25 август 2020