Съобщение до Кирил Ватев за издадена Заповед №1152/20.05.2020г.

Съобщение до Кирил Ватев за издадена Заповед №1152/20.05.2020г.

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 08 септември 2020, 17:00

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Кирил Ватев с постоянен адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Братя Миладинови", бл.4, вх.5, ет.8 за издадена Заповед №1152/20.05.2020г.
Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а от ЗУТ е издадена Заповед №1152/20.05.2020г. за премахване на незаконен строеж: "Сервиз за авторемонтни услуги", находящ се в северозападната част на ПИ с идентификатор 07079.604.63 по КК на гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ПЗ "Север", бул."Янко Комитов", северозападно от КАТ.
Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от датата на съобщаването й, по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, чрез община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас.
Със съдържанието на Заповедта, може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист "Контрол на строителството" - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 21

 


свали като pdf разглеждания: 341 последна промяна: 12:26:20, 25 август 2020