Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 25 август 2020, 15:13

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава


- Със Заповед №2111/21.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-2143 в кв.140 по плана на кв.Рудник-кв.Черно море, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.712.2094 по КК на гр.Бургас.

 


свали като pdf разглеждания: 349 последна промяна: 15:14:49, 25 август 2020