Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 08 септември 2020, 15:19

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел "КПС", Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№75401/25.08.20

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ДНИ ТБО

АУЗД№75401/06.08.2020г

2

ГС№74149/25.08.20

МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ГОРАНОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№74149/03.08.2020г

3

ГС№72275/25.08.20

МАРИНКА ПЕТРОВА ФИНДУЛОВА

ДПС

АУЗД№72275/03.08.2020г

4

ГС№72205/25.0820

ИВЕЛИН КИРЧЕВ ЦВЕТКОВ

ДПС

АУЗД№72205/04.08.2020г

5

ГС№72251/25.08.20

ВЕНЦИСЛАВ СЛАВЧЕВ БЕЛТЕКОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№72251/04.08.2020г

6

ГС№70579/25.08.20                 

ФАНИ ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№70579/03.08.2020

7

ГС№70540/25.08.20

ОАЗИС- НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЕТ

ДНИ ТБО

АУЗД№70540/03.08.2020

8

ГС№70402/25.08.20

КОСТАДИНКА КИРЯКОВА ПАЗДЕРОВА

ДПС

АУЗД№70402/13.08.2020

9

ГС№69388/25.08.20

ЕВГЕНИЙ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ

ДПС

АУЗД№69388/06.08.2020

10

ГС№69385/25.08.20

ШПИТЦЛАЙ РОЛФ-ДИТЕР

ДПС

АУЗД№69385/06.08.2020

11

ГС№69352/25.08.20

ЕЛ ДОРАДО

ДНИ ТБО

АУЗД№69352/13.08.2020

 

            Настоящият списък е в сила за периода от 25.08.2020 г. до 08.09.2020 г.

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 397 последна промяна: 15:20:45, 25 август 2020