Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 25 август 2020
Валидно до: вторник, 08 септември 2020, 14:41

          Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

          В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ82814-1/24.08.2020

СТОЙЧО ХРИСТОВ ИЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ82814-1/29.06.2020

 

2

№ММ72732-1/24.08.2020

БЕНДЖАМИН ТЕО ВАНДЕРЛИНДЕН

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72732-1/09.08.2020

 

3

№ММ71129-1/24.08.2020

ДЖОЙНТ БИЛДИНГ СЪРВИСИЗ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71129-1/14.06.2019

№ММ71130-1/14.06.2019

 

4

№ММ71357-1/24.08.2020

ПЕТКО АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71357-1/27.06.2019

№ММ71358-1/27.06.2019

5

№ММ79396-1/24.08.2020

НЕЛА СТЕФАНОВА ПЕТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79396-1/29.05.2020

6

№ММ73192-1/24.08.2020

АНГЕЛИНА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73192-1/23.08.2019

7

№ММ80424 - 1/24.08.2020

ИВАНКА ЖЕЛЕВА БАКАЛОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ80424-1/08.06.2020

8

№ММ80467 - 1/24.08.2020

ПЕТКО ДИЧЕВ КРАЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ80467-1/08.06.2020

9

№ММ80430-1/24.08.2020

 

СТОЯН ИВАНОВ БАКАЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ80430-1/08.06.2020

10

№ММ81983 - 1/24.08.2020

 

РОСИЦА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ81983-1/22.06.2020

11

№ММ79399-1/24.08.2020

 

ЮСЕИН АЛИЕВ ШАБАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ79399-1/29.05.2020

Настоящият списък е в сила за периода от 25.08.2020 г. до 08.09.2020 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 306 последна промяна: 14:42:32, 27 август 2020