Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: сряда, 02 септември 2020
Валидно до: сряда, 16 септември 2020, 10:52

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФП70758 - 1/02.09.2020Г.

МИНЕСОТА ГРУП ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ФП70758 - 1/03.06.2019.;ФП70759 - 1/03.06.2019;ФП70760 - 1/03.06.2019; ФП70761 - 1/03.06.2019; ФП70762 - 1/03.06.2019; ФП70763 - 1/03.06.2019;ФП70764 - 1/03.06.2019; ФП70765 - 1/03.06.2019; ФП70766 - 1/03.06.2019; ФП70767 - 1/03.06.2019; ФП70768 - 1/03.06.2019; ФП70769 - 1/03.06.2019; ФП70770 - 1/03.06.2019; ФП70771 - 1/03.06.2019; ФП70772 - 1/03.06.2019; ФП70773 - 1/03.06.2019; ФП70774 - 1/03.06.2019; ФП70775 - 1/03.06.2019; ФП70776 - 1/03.06.2019; ФП70777 - 1/03.06.2019; ФП70778 - 1/03.06.2019; ФП70779 - 1/03.06.2019; ФП70780 - 1/03.06.2019; ФП70781 - 1/03.06.2019; ФП70782 - 1/03.06.2019; ФП70783 - 1/03.06.2019; ФП70784 - 1/03.06.2019; ФП70785 - 1/03.06.2019; ФП70786 - 1/03.06.2019г.

Настоящият списък е в сила за периода от 02.09.2020 г. до 16.09.2020 г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 286 последна промяна: 10:53:08, 02 септември 2020