Съобщение от Община Бургас

Съобщение от Община Бургас

Публикувано на: четвъртък, 03 септември 2020
Валидно до: четвъртък, 10 септември 2020, 17:00

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава


- Със Заповед №1604/01.07.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, aл.2, т.6, във връзка с чл.16 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.2446 по КК на гр.Бургас, в с.о."Бизнес парк"1.

- Със Заповед №2172/28.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.4А по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2178/28.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас:
На основание чл.134, aл.2, т.6 и чл.15, ал.3 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-364 и ХIII-363 в кв.35 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.362 и 07079.820.360 по КК на гр.Бургас.

 

 


свали като pdf разглеждания: 258 последна промяна: 14:34:12, 03 септември 2020