Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 25 септември 2020
Валидно до: петък, 09 октомври 2020, 10:40

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФП68052 - 1 / 25.09.2020г.

ЕВРОТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП68052 - 1 / 25.09.2020г.; № ФП68053 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68054 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68055 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68056 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68057 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68058 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68059 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68060 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68061 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68062 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68063 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68064 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68065 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68066 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68067 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68068 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68069 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68070 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68071 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68072 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68073 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68074 - 1 / 21.02.2019 Г. № ФП68075 - 1 / 21.02.2019 Г.; № ФП68076 - 1 / 21.02.2019 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 25.09.2020г. до 09.10.2020г.

 


свали като pdf разглеждания: 355 последна промяна: 10:49:35, 25 септември 2020