Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 28 септември 2020
Валидно до: понеделник, 12 октомври 2020, 10:05

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФП65277 - 1 / 28.09.2020г.

ШУЛЯК ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП65277 - 1 / 25.09.2018 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 28.09.2020г. до 12.10.2020г.    


свали като pdf разглеждания: 346 последна промяна: 10:06:57, 28 септември 2020