Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на „ ул. Цар Симеон I", № 78

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на „ ул. Цар Симеон I", № 78

Публикувано на: вторник, 06 октомври 2020
Валидно до: понеделник, 19 октомври 2020, 09:12

№ 94-01-28782/06.10.2020г.

Дирекция "ЦАУ "Приморие", Община Бургас

 

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на " ул. Цар Симеон I", № 78.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка ал.2, т. 3 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-62/23.09.2020г. за обект "Вътрешно преустройство на стоматологичен кабинет с идентификатор 07079.611.83.1.8 в жилище в съществуваща жилищна сграда в УПИ V , кв. 103, ул. " Цар Симеон I", № 78, ЦГЧ - гр. Бургас."
находящ се: ПИ с идентификатор 07079.611.83.1.8 по КК на гр. Бургас, УПИ V, кв. 103, ул. " Цар Симеон I", № 78, ЦГЧ - гр. Бургас.

На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Административен съд - Бургас, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

АРХ.Д. Алексиев 
ГЛ. ЕКСПЕРТ  "УПА"                                                          

ИЗГОТВИЛ: 
С.Ангелова
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ


свали като pdf разглеждания: 215 последна промяна: 09:17:58, 06 октомври 2020