Съобщение за издадено разрешение за строеж №143/24.08.2020г.

Съобщение за издадено разрешение за строеж №143/24.08.2020г.

Публикувано на: вторник, 06 октомври 2020
Валидно до: вторник, 20 октомври 2020, 08:52

До Росица Георгиева Димитрова
гр.Бургас, ул.Ал.Велики №15

До Росица Георгиева Димитрова
гр.Бургас, ул.Ал.Велики №15

До Лилия Светославова Симеонова
гр.Бургас, ул.Морска №18

До Людмила Иванова Ушева-Шивачева
гр.София, район Възраждане, ж.к. Зона Б-18 №4, ет.6, ап.33

Уведомяваме Ви, че е издадено разрешение за строеж №143/24.08.2020г. за обект: "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищна сграда с идентификатор 07079.610.306.4 по КК на гр.Бургас, с административен адрес гр.Бургас, ул."Момина сълза" №2", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.610.306 по КК на гр. Бургас, УПИ II, кв.9 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес ул. "Момина сълза" №2.

Същото е изложено в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 17,15ч.

На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж подлежи на обжалване чрез Община Бургас пред Административен съд гр.Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Тел. за справка:056/907 299.
Гл.специалист: Ст.Колева


свали като pdf разглеждания: 217 последна промяна: 08:53:49, 07 октомври 2020