Съобщение за "Дървен навес" от неизвестен извършител

Съобщение за "Дървен навес" от неизвестен извършител

Публикувано на: четвъртък, 08 октомври 2020
Валидно до: четвъртък, 15 октомври 2020, 12:40

Община Бургас съобщава на заповед №2235/08.09.2020г. на Зам.- кмет "СИРР" на Община Бургас, издадена на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл.57а, ал.1, т.1, предложение първо и второ и т.2, предложение първо от ЗУТ.

До: Неизвестен извършител

 

Община Бургас, съобщава че за строеж: "Дървен навес", с размери 3.10/6.00м. и Н=2.90м, поставен в ПИ с идентификатор 07079.30.1072 по КК на гр. Бургас, УПИ LIII, кв.54 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, с отреждане "за озеленяване", изпълнен от неизвестен извършител, без разрешение за строеж на основание чл. 57а, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл.57а, ал.1, т.1, предложение първо и второ и т.2, предложение първо от ЗУТ е издадена. заповед №2235/08.09.2020г. на Зам.- кмет "СИРР" на Община Бургас.

Възражения по заповед №2235/08.09.2020г. на Зам.- кмет "СИРР" на Община Бургас може да бъдат подавани до Община Бургас- Дирекция ЦАУ "Приморие", ул. "Александровска" №83 в 7 (седем) дневен срок от датата на съобщаването.

В допълнение към настоящето съобщение на сайта на Община Бургас е публикувана и заповед №2235/08.09.2020г.

Настоящето съобщение е направено на основание чл. 57а, ал.5 от ЗУТ.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 189 последна промяна: 12:46:10, 08 октомври 2020