Съобщение до Иван и Райна Чолакови

Съобщение до Иван и Райна Чолакови

Публикувано на: четвъртък, 08 октомври 2020
Валидно до: четвъртък, 22 октомври 2020, 14:33

 

ДО

ИВАН ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ

РАЙНА ХРИСТОВА ЧОЛАКОВА

- съсобственици на ПИ,

находящ се в с.о. Острица 2,

землище на кв.Банево, гр.Бургас

 

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 07079.707.69 по КККР на гр.Бургас, находящ се в с.о. Острица 2, землище на кв.Банево, гр.Бургас, с който се предвижда ново свободно основно застрояване и допълващо застрояване, разположени на 4,0 м от имотните граници на съседните имоти, на 6,0 м и на 3,0 м от дъно на имота и на 5,0 м от съществуващ път, с установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на гр.Бургас за устройствена зона 1/Ов, както следва: Височина до 7 м, Плътност - до 20 %,   К инт. - до 0.8, П озеленяване - мин. 70 %.

Проектът е изложен в стая № 19 на II-ри етаж в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение" при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

Д. Ахмакова

Главен специалист УПА

Тел. за връзка: 056/860 919

 


свали като pdf разглеждания: 185 последна промяна: 14:34:40, 08 октомври 2020