Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 08 октомври 2020
Валидно до: четвъртък, 22 октомври 2020, 14:56

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ТИ 83565 - 1 / 08.10.2020 Г.

БОУС ЕНД ШЕЛИ ПРОПЪРТИС

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 83565 - 1 / 09.07.2020 Г.; № ТИ 83566 - 1 / 09.07.2020 Г.; № ТИ 83567 - 1 / 09.07.2020 Г.

2

№ ТИ 80106 - 1 / 08.10.2020 Г.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 80106 - 1 / 04.06.2020 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 08.10.2020г. до 22.10.2020г.    


свали като pdf разглеждания: 239 последна промяна: 14:57:32, 08 октомври 2020