Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: петък, 09 октомври 2020
Валидно до: петък, 23 октомври 2020, 14:22

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

СТОЙЧО НИКОЛОВ СТОИЛОВ

УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ №3, ЕТ.3, АП.5

ГР. СОФИЯ

 

ЛИЛИ ПЕТРОВА СТАВРОВА - СТОИЛОВА

УЛ. РАЙКО АЛЕКСИЕВ №3, ЕТ.3, АП.5

ГР. СОФИЯ

 

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА БЕЛИЧЕНОВА

УЛ. НЕВЕСТИНА СКАЛА №13, ВХ. А, ЕТ.8, АП.15

ГР. СОФИЯ

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2001/12.08.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ XIII-185, кв.49, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                             09.10.2020г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 233 последна промяна: 14:22:24, 09 октомври 2020