Съобщение до Фелипе Перейра, Елена Ефименко, Силвия Акименко, Румяна Фолц, Коста Стаматов и Мария Златева за изготвен проект на ПУП-ПЗ за новообразуван поземлен имот по плана на с.о.Каптажа

Съобщение до Фелипе Перейра, Елена Ефименко, Силвия Акименко, Румяна Фолц, Коста Стаматов и Мария Златева за изготвен проект на ПУП-ПЗ за новообразуван поземлен имот по плана на с.о.Каптажа

Публикувано на: понеделник, 12 октомври 2020
Валидно до: неделя, 25 октомври 2020, 11:41

ДО
ФИЛИПЕ ДЖОРДЖЕ ПЕРЕЙРА
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕФИМЕНКО
СИЛВИЯ АПОСТОЛОВА АКИМЕНКО
РУМЯНА АПОСТОЛОВА ФОЛЦ
КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ
МАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА
- собственици на ПИ,
находящи се в с.о. Каптажа,
землище на с.Изворище, община Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПЗ за новообразуван поземлен имот /НПИ/ № 167.300 по плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. Каптажа, землище на с.Изворище, община Бургас, с който се предвижда ново свободно основно застрояване, разположено на 4,0 м от имотните граници на съседните имоти, на 6,0 м от дъно на имота и на 3,0 м от съществуващ път, с установени показатели за застрояване в съответствие с утвърдените с ОУП на Община Бургас за устройствена зона Ов, както следва: Височина - до 7 м, Плътност - до 40 %, К инт. - до 0.8, П озеленяване - мин. 50 %.

Проектът е изложен в стая № 20 на II-ри етаж в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение" при Община Бургас, с административен адрес: гр.Бургас, ж.к."Славейков" до бл.49, и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересуваните могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Освобождение" до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

В. Диянова
Гл. специалист отдел УПА
Дирекция УТ
Община Бургас
Тел. за връзка: 056/860 913

 


свали като pdf разглеждания: 167 последна промяна: 11:45:24, 12 октомври 2020