Съобщение до Милка Тодорова за издадена покана изх.№94-01-33004(10)/31.08.20г.

Съобщение до Милка Тодорова за издадена покана изх.№94-01-33004(10)/31.08.20г.

Публикувано на: понеделник, 12 октомври 2020
Валидно до: неделя, 25 октомври 2020, 13:56

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Милка Тодорова с постоянен адрес: гр.Бургас, ж.к.НХК, кв.28, бл.7, вх.Б, ет.1 за издадена покана изх.№94-01-33004(10)/31.08.2020г.

Във връзка с влязла в сила Заповед №3562/21.11.2019г. на Зам.-кмет СИРР за премахване на незаконен строеж: "Тераса към жилищен апартамент №2", находящ се в УПИ I-199, кв.28 по плана на кв."Долно Езерово", гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ж.к.НХК, кв.28, бл.7, вх.Б, ет.1, от южната страна на жилищен ап.№2, на основание чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) е издадена покана изх.№94-01-33004(10)/31.08.2020г. с даден 14-дневен срок, считано от днес за доброволно изпълнение.

За запознаване със съдържанието на покана изх.№ 94-01-33004(10)/31.08.2020г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27 при гл.сп."Контрол на строителството" - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 13; 0889 002 011.


свали като pdf разглеждания: 190 последна промяна: 14:00:19, 12 октомври 2020