Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 14 октомври 2020
Валидно до: сряда, 28 октомври 2020, 09:37

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ТЕОДОР ВАСИЛИУС СТАМОУС                              

БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" №21, ЕТ.5, АП.9

ГР. БУРГАС 

 

СТЕФАН ВАСИЛИУС СТАМОУС 

БУЛ. "МАРИЯ ЛУИЗА" №21, ЕТ.5, АП.5

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2048/18.08.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ IX-1316, кв.27, по плана на кв. Сарафово, гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                             14.10.2020г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 230 последна промяна: 09:38:16, 14 октомври 2020