Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 02 октомври 2020
Валидно до: четвъртък, 15 октомври 2020, 13:37

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ69357-1/02.10.2020

ИЛЪЯ АНДРЕЕВИЧ ЧИЖАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69357-1/02.04.2019

 

2

№ММ74980-1/02.10.2020

СТОЯН ИВАНОВ КОЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74980-1/26.11.2019

 

3

№ММ76822-1/02.10.2020

АНЕТА ТОДОРОВА РУСЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ76822-1/21.01.2020

 

4

№ММ75156-1/02.10.2020

ДИМИТРИНКА ДРУМЕВА ПЕТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75156-1/27.11.2019

 

5

№ММ68305-1/02.10.2020

ОГНЯН ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68301-1/07.03.2019

№ММ68303-1/07.03.2019

№ММ68305-1/07.03.2019

6

№ММ70672-1/02.10.2020

СТАНИСЛАВ АНДОНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ70672-1/27.05.2019

7

№ГЧ62851 - 1/02.10.2020 г.

МЕЙЛЕНД ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ62851-1/28.06.2018

8

№ММ80467 - 1/02.10.2020 г.

КЬОНИГ АУТО ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ62357-1/20.06.2018

№ГЧ62357-1/20.06.2018

9

№ММ73237-1/02.10.2020г.

 

РУСКА КОЛЕВА СТОИЛОВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ73237-1/23.08.2019

 

Настоящият списък е в сила за периода от 02.10.2020 г. до 15.10.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 111 последна промяна: 13:41:21, 14 октомври 2020