Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: вторник, 03 ноември 2020
Валидно до: сряда, 18 ноември 2020, 10:51

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

65934 / 03.11.2020 г.

"ТЯН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ65934-1 / 19,10,2018 г.

2.

67354 / 03.11.2020 г.

"ОДИСЕЙ 777" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ67354-1 / 03,12,2018 г.

3.

69439 / 03.11.2020 г.

ЕТ "НЕДЯЛКО КАЦАРОВ"

*********

АУЗ № ГЯ69439-1 / 04,04,2019 г.

4.

69723 / 03.11.2020 г.

НЕДКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

*********

АУЗ № ГЯ69723-1 / 15,04,2019 г.

5.

69724 / 03.11.2020 г.

ВАСИЛ МИТЕВ ВАСИЛЕВ

*********

АУЗ № ГЯ69724-1 и ГЯ69725-1 от 15,04,2019 г.

6.

69726 / 03.11.2020 г.

НЕВЯНА ТОДОРОВА КЛИМЕНТОВА

*********

АУЗ № ГЯ69726-1 / 15,04,2019 г.

7.

70017 / 03.11.2020 г.

ДЕЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ70017-1 и ГЯ70018-1 от 23,04,2019 г.

8.

    71415 / 03.11.2020 г.

АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ КРЪСТАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ71415-1 и ГЯ71416-1 от 27,06,2019 г.

9.

71419 / 03.11.2020 г.

ТОДОР РАДКОВ ТАШЕВ

*********

АУЗ № ГЯ71419-1 и ГЯ71420-1 от 27,06,2019 г.

10.

72059 / 03.11.2020 г.

"КОМПЛЕКС БИЛД 1" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ72057-1, ГЯ72058-1 и ГЯ72059-1 от 27,06,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 03.11.2020 г. до 18.11.2020 г.


свали като pdf разглеждания: 287 последна промяна: 10:52:30, 04 ноември 2020