Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 05 ноември 2020
Валидно до: петък, 20 ноември 2020, 11:11

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09,00 до 12,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация. 

   В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на ПОКАНА/ АУЗД

Име на задълженото лице

Булстат

ЕГН

Вид Задълж

Вид на документа

 

 

ИП87556/05.11.2020 г.

ДОБРИНКА ТАНЕВА НЕДЕЛЧЕВА

 

 

АУЗД №  АУЗД№87556/25.09.2020 г. 

 

 

ИП87919/05.11.2020 г.         

ЯХТИНГ БГ ЕООД

 

 

АУЗД №87919-1 /01.10.2020г.

 

 

ИП87992-1/05.11.2020 г

НОНА ИВАНОВА ДИНЕВА

 

 

АУЗД№ 87992-1/02.10.2020Г.,№87994/02.10.2020 Г.

 

 

ИП89052/05.11.2020 г.    

АТАНАС  МИХАЙЛОВ  ИВАНОВ

 

 

 

АУЗД № 89052-1/22.10.2020Г.

 

 

ИП88929-1/05.11.2020 г.

БОЯНА ТУАН НГУЕН - ТОДОРОВА

 

 

АУЗД№ ИП88929-1/20.10.2020г.  

 

 

ИП88905-1/05.11.2020 г.    

КЕВИН РИЧАРД ПРАЙС

 

 

 

АУЗД№88905-1/20.10.2020 Г.

 

ИП88903-1/05.11.2020 г.    

МИТРА ЙОРДАНОВА ПАВЛОВА

 

 

АУЗД№

ИП88903 - 1/20.10.2020 Г.

 

 

ИП87559-1/05.11.2020 г

СТЕФАН ЯШКОВ СТЕФАНОВ

 

 

АУЗД№

ИП87559/25.09.2020г.

 

 

 

ИП88631-1/05.11.2020 г.   

ГОРАН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

 

 

АУЗД№

ИП88631 - 1/15.10.2020 Г.

 

 

 

ИП77172-1/05.11.2020 г.    

ПЪТНА КОМПАНИЯ АД - В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

 

 

АУЗД№

ИП77172 - 1/28.01.2020г., ИП77171 - 1/28.01.2020г, ИП77170 - 1/28.01.2020г, ИП77169 - 1/28.01.2020г, ИП77168 - 1/28.01.2020г, ИП77164 - 1/28.01.2020г, ИП77161 - 1/28.01.2020г, ИП77160 - 1/28.01.2020г, ИП77159 - 1/28.01.2020г, ИП77158 - 1/28.01.2020г, ИП77156 - 1/28.01.2020г, ИП77155 - 1/28.01.2020г, ИП77152 - 1/28.01.2020г, ИП77151 - 1/28.01.2020г, ИП77150 - 1/28.01.2020г, ИП77145 - 1/28.01.2020г, ИП77141 - 1/28.01.2020г, ИП77140 - 1/28.01.2020г, ИП77139 - 1/28.01.2020г, ИП77138 - 1/28.01.2020г.

 

 

ИП88449-1/05.11.2020 г.    

ВЛАДИМИР КЕНОВ КЕНОВ

 

 

АУЗД№

ИП88449/13.10.2020Г,

 

 

ИП88257-1/05.11.2020 г

ДИМИТЪР НЕДЕЛЧЕВ МИТЕВ

 

 

АУЗД№

ИП88257 - 1/08.10.2020 Г.

 

 

ИП88437-1/05.11.2020 г.    

ПАВЕЛ КАМЕНОВ РАНГЕЛОВ

 

 

 

АУЗД№

ИП88437- 1/13.10.2020 Г.

 

 

ИП87075-1/05.11.2020 г.    

СТЕФАН СТРАХИЛОВ ХРИСТОВ

 

 

АУЗД№

ИП87075 - 1/16.09.2020 Г.

 

 

ИП87986-1/05.11.2020 г.    

ИВО ИВАНОВ ИВАНОВ

 

 

АУЗД№

ИП87986 - 1/02.10.2020 Г., ИП87984 - 1/02.10.2020 Г.

 

 

ИП87931-1/05.11.2020 г. 

ЧАВДАР ИВАНОВ ЧАВДАРОВ

 

 

АУЗД№

ИП87931 - 1/01.10.2020 Г., ИП87933 - 1/01.10.2020 Г.

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 05.11.2020 г. до 20.11.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 323 последна промяна: 11:14:06, 05 ноември 2020