Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 02 ноември 2020
Валидно до: понеделник, 16 ноември 2020, 11:14

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ87413-1/02.11.2020

МИЛЕНА СЪБЕВА ДИМИТРОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ87413-1/23.09.2020

 

2

№ММ86344-1/02.11.2020

ФСК СТЕМА ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ86344-1/27.08.2020

№ММ86345-1/27.08.2020

№ММ86346-1/27.08.2020

3

№ММ85922-1/02.11.2020

СОНЯ ИВАНОВА НЕДЕЛЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85921-1/19.08.2020

№ММ85922-1/19.08.2020

 

4

№ММ87048-1/02.11.2020

ДИМИТЪР АНАСТАСОВ МИХАЙЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ87047-1/16.09.2020

№ММ87048-1/16.09.2020

5

№ММ87244-1/02.11.2020

ПЕТЯ СТЕФАНОВА МИНЧЕВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ87244-1/18.09.2020

 

Настоящият списък е в сила за периода от 02.11.2020 г. до 16.11.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 267 последна промяна: 11:15:12, 05 ноември 2020