Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: четвъртък, 05 ноември 2020
Валидно до: четвъртък, 19 ноември 2020, 12:02

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен. 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

68342/05.11.2020

ГОШО ИВАНОВ ТИХИ

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ68342-1, 68343-1, 68344-1, 68345-1/11.03.2019

2

69207/05.11.2020

ГЕОРГИ АНАСТАСОВ АНАСТАСОВ

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ69207-1, 69231-1, 69229-1, 69228-1, 69226-1, 69223-1, 69218-1, 69215-1, 69211-1/28.03.2019

3

70369/05.11.2020

ТОНКА ГЕОРГИЕВА СТАТЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ70369-1, 70380-1, 70379-1, 70371-1/09.05.2019

4

72034/05.11.2020

СТОЯН ДИМИТРОВ БОЗАДЖИЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ72034-1, 72033-1/16.07.2019

5

72039/05.11.2020

ХРИСТИНКА ДИНЕВА БОЗАДЖИЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ72039-1, 72038-1/16.07.2019

6

72342/05.11.2020

РУСИ ХРИСТОВ РУСЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ72432-1, 72341-1, 72340-1/29.07.2019

7

72346/05.11.2020

ДЕНКА ПЕТРОВА РУСЕВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ72346-1, 72344-1, 72343-1/29.07.2019

8

76660/05.11.2020

ДОМИНО ООД

ДПС, ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ76660-1, 76659-1, 76658-1, 76657-1, 76656-1, 76655-1, 76654-1, 76653-1, 76651-1/17.01.2020

9

88045/05.11.2020

НИКОЛИНКА КИРОВА НИКОЛОВА-СТОЯНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ88045-1/05.10.2020

10

88221/05.11.2020

ИВАН ЖИВКОВ ИВАНОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ88221-1/08.10.2020

11

88220/05.11.2020

ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ88220-1/08.10.2020

12

88970/21.10.2020

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ88970-1/21.10.2020

Настоящият списък е в сила за периода от 05.11.2020 г. до 19.11.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 331 последна промяна: 12:03:53, 05 ноември 2020