Съобщение до всички с собственици и носители на ограничени вещни права на ж.сграда в ПИ с идентификатор 07079.613.200.1

Съобщение до всички с собственици и носители на ограничени вещни права на ж.сграда в ПИ с идентификатор 07079.613.200.1

Публикувано на: вторник, 10 ноември 2020
Валидно до: понеделник, 23 ноември 2020, 13:32

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.613.200.1
УЛ. "ФЕРДИНАНДОВА" № 54,
ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-55/26.08.2020г. за обект "ПРЕУСТРОЙСТВО, КОНСТРУКТИВНО УКРЕПВАНЕ И ЦВЕТОВО ОФОРМЛЕНИЕ НА СГРАДА" находящ се: в ПИ с идентификатор 07079.613.200.1 по КК на гр. Бургас, УПИ III-436, кв. 176 по плана на ЗЦГЧ-гр. Бургас, ул. "Фердинандова" №54 .

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Административен съд-Бургас, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.
телефон за връзка: 056/843-512


АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ 
ГЛ.ЕКСПЕРТ "УПА"

ИЗГОТВИЛ: СЛ.КОСТАДИНОВА 
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

 


свали като pdf разглеждания: 298 последна промяна: 13:34:55, 10 ноември 2020