Съобщение до Иван Кьосев, гр.Несебър за издадено разрешение за строеж

Съобщение до Иван Кьосев, гр.Несебър за издадено разрешение за строеж

Публикувано на: четвъртък, 12 ноември 2020
Валидно до: сряда, 25 ноември 2020, 10:17

ДО
ИВАН ДОБРЕВ КЬОСЕВ
ОБЩЕЖИТИЕ "ПАРК"№1, АП.110
ГР.НЕСЕБЪР

Уведомяваме Ви ,че  е издадено разрешение за строеж №О-115/01.10.2020г. за обект: "ПРЕУСТРОЙСТВО НА СКЛАДОВА БАЗА ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ С ОФИСИ В МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩА СЕ В СГРАДА В ИДЕНТИФИКАТОР 07079.621.265.8 ПО КККР НА ГР. БУРГАС" ,УПИ I-197,424 в кв.17 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас.

Същото подлежи  на обжалване пред Административен съд-Бургас  в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение чрез Община Бургас.

МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл.специалист в Дирекция УТ
Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 285 последна промяна: 10:19:18, 12 ноември 2020