ДО „КОКООН ПРОПЪРТИС"

ДО „КОКООН ПРОПЪРТИС"

Публикувано на: четвъртък, 12 ноември 2020
Валидно до: четвъртък, 26 ноември 2020, 14:23

 

ДО

"КОКООН ПРОПЪРТИС" ООД                                            

УЛ. ГЕН. ГУРКО № 7Б, ЕТ.1

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2762/13.10.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.602.591 по КККР на гр. Бургас и отредения за него УПИ XIV-834, кв.68, гр. Бургас.

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                         12.11.2020 г.

 


свали като pdf разглеждания: 340 последна промяна: 14:24:22, 12 ноември 2020