Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: петък, 13 ноември 2020
Валидно до: четвъртък, 26 ноември 2020, 09:28

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

65626 / 12.11.2020 г.

"АВТО ЛУКС 78" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ65626-1 / 05,10,2018 г.

2.

70795 / 12.11.2020 г.

ДИМИТЪР КИРИЛОВ МАРИНОВ

*********

АУЗ № ГЯ70795-1; ГЯ70796-1; ГЯ70797-1 и ГЯ70798-1 от 03,06,2019 г.

3.

72426 / 12.11.2020 г.

"ВАЛТЕКС" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ72426-1 / 31,07,2019 г.

4.

72470 / 12.11.2020 г.

МИРОСЛАВ АЛЕКСИЕВ БОЙЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ72470-1 и ГЯ72471-1 от 31,07,2019 г.

5.

72600 / 12.11.2020 г.

ЗОРКА ХРИСТОВА ПРОДАНОВА

*********

АУЗ № ГЯ72600-1 / 06,08,2019 г.

6.

73821 / 12.11.2020 г.

ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ КОСТАДИНОВ

*********

АУЗ № ГЯ73821-1 и ГЯ73822-1 от 03,10,2019 г.

7.

73848 / 12.11.2020 г.

МИТКО СТОЙКОВ СТОЯНОВ

*********

АУЗ № ГЯ73848-1; ГЯ73849-1 и ГЯ73848-1 от 14,10,2019 г.

8.

    73953 / 12.11.2020 г.

СТАНИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

*********

АУЗ № ГЯ73953-1 и ГЯ73954-1 от 21,10,2019 г.

9.

73960 / 12.11.2020 г.

ВИКТОРИЯ ЗЛАТКОВА ГЕОРГИЕВА

*********

АУЗ № ГЯ73960-1; ГЯ73961-1  и ГЯ73962-1 от 22,10,2019 г.

10.

74650 / 12.11.2020 г.

ЛЪЧЕЗАР ДОБРЕВ ДАКАШЕВ

*********

АУЗ № ГЯ74650-1 от 19,11,2019 г.

 11.

74995 / 12.11.2020 г.

ГАЛЯ ДИМЧЕВА ГОЧЕВА

*********

АУЗ № ГЯ74995-1; ГЯ74998-1 и ГЯ74999-1 от 26,11,2019 г.

 12.

75261 / 12.11.2020 г.

НЕВИНЕ МЕХМЕД АКДОГУ

*********

АУЗ № ГЯ75261-1 от 29,11,2019 г.

 13.

75542 / 12.11.2020 г.

ПЕТЕР АНДЕРСЕН

*********

АУЗ № ГЯ75542-1 от 04,12,2019 г.

 14.

75579 / 12.11.2020 г.

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

*********

АУЗ № ГЯ75579-1 от 05,12,2019 г.

 15.

75595 / 12.11.2020 г.

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА

*********

АУЗ № ГЯ75595-1; ГЯ75596-1 и ГЯ75595-1 от 05,12,2019 г.

 16.

76300 / 12.11.2020 г.

ХРИСТО РАДКОВ АБРАШЕВ

*********

АУЗ № ГЯ76300-1 от 16,12,2019 г.

 17.

76330 / 12.11.2020 г.

ДИМА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

*********

АУЗ № ГЯ76330-1; ГЯ76331-1; ГЯ76332-1 и ГЯ76333-1 от 17,12,2019 г.

 18.

76519 / 12.11.2020 г.

КРЪСТИНА ПЕТРОВА РАЙНОВА

*********

АУЗ № ГЯ76519-1; ГЯ76520-1 и ГЯ76521-1 от 20,12,2019 г.

 19.

86830 / 12.11.2020 г.

"ЕКО ЛАЙН К" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ86830-1 от 10,09,2020 г.

 20.

76784 / 12.11.2020 г.

"БОСФОР 2004" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ76784-1; ГЯ76785-1 и ГЯ76786-1 от 20,01,2020 г.

 21.

86882 / 12.11.2020 г.

МИЛЕН ХРИСТОВ ТОДОРОВ

*********

АУЗ № ГЯ86882-1 от 11,09,2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 13.11.2020 г. до 26.11.2020 г.    


свали като pdf разглеждания: 285 последна промяна: 09:29:44, 13 ноември 2020