Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

Публикувано на: понеделник, 16 ноември 2020
Валидно до: понеделник, 30 ноември 2020, 14:56

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, ст. 23, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на отговор на подадено заявление, акт за установяване на задължения и покана по чл. 182 от ДОПК.

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

СВ11_14/1/-792-1-1/16.07.2019 г.

РАЙНА ВЛАДИМИРОВА ПАВЛОВА

*******

 Данък върху недвижимите имоти.

Такса за битови отпадъци.

 

Акт за установяване на задължения по декларации.

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 16.11.2020 г. до - 30.11.2020 г.

 


свали като pdf разглеждания: 315 последна промяна: 14:57:00, 16 ноември 2020