Съобщение до Евгени Гяуров, Кера Коева, Албена Коева, Весела Николова и наследници на Маньо Парванов за одобрен порект за ПУП-ПРЗ

Съобщение до Евгени Гяуров, Кера Коева, Албена Коева, Весела Николова и наследници на Маньо Парванов за одобрен порект за ПУП-ПРЗ

Публикувано на: четвъртък, 12 ноември 2020
Валидно до: сряда, 25 ноември 2020, 17:01

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО
ЕВГЕНИ ЕВТИМОВ ГЯУРОВ
ГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН, ВИЛНА ЗОНА №1

КЕРА ИВАНОВА КОЕВА
ГР.БУРГАС, Ж.К."ЗОРНИЦА", БЛ.23, ЕТ.6, АП.2    

АЛБЕНА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ГР.БУРГАС, УЛ."КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ"№1, ВХ.1, ЕТ.1, АП.2

ВЕСЕЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ГР.БУРГАС, УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№26, ЕТ.2

 НАСЛЕДНИЦИ НА МАНЬО ИВАНОВ ПАРВАНОВ
/СОБСТВЕНИК НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.13.1000 ПО КК,

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ИМОТ С ПЛ.№039027 ПО КВС/

 

Уведомяваме Ви, че е издадена №2803/20.10.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е одобрен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.1003, 07079.13.1004, 07079.13.1005, 07079.13.1006, 07079.13.1007, 07079.13.1018 по КК на гр. Бургас.

Същата е изложена в сграда на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с него всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящите заповеди подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Гл. специалист:........................
И.Петракиева


свали като pdf разглеждания: 205 последна промяна: 17:07:26, 20 ноември 2020