Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище

Съобщение за прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище

Публикувано на: вторник, 09 февруари 2010
Валидно до: вторник, 09 март 2010, 17:06

Съгласно чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви поканвам да изпълните доброволно Заповед № 327/09.02.2010г. на Кмета на Община Бургас за  прекратяване на наемното правоотношение за общинско резервно жилище, в 1(едно)-месечен срок от получаване на настоящото съобщение, като доброволно освободите и предадете общинско резервно жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. "Братя Миладинови" бл.57, вх.7, ет.5ж, ап.17.

      Предупреждавам Ви, че при липса на доброволно изпълнение в посочения срок, ще се осъществи принудително изпълнение на горепосочената заповед на 23.03.2010г. от 10.00 часа по административен ред със съдействието на полицията, като имотът ще бъде отворен и наличното имущество ще бъде изнесено от него без Община Бургас да носи отговорност за опазването му.


свали като pdf разглеждания: 2811 последна промяна: 17:06:12, 09 февруари 2010