Проект на годишен списък за настаняване под наем в общински жилища през 2010 година

Проект на годишен списък за настаняване под наем в общински жилища през 2010 година

Публикувано на: понеделник, 22 февруари 2010
Валидно до: понеделник, 08 март 2010, 18:00

ОТДЕЛ "ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА" ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

С Ъ О Б Щ А В А

 На всички картотекирани лица, че е в сила Н О В А Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища /НУРУЖНГННПОЖ/, приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 6, протокол № 29/17 и 18. 12. 2009 г., която отменя Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища /НУРУРОЖ/.

Съгласно условията на НУРУЖНГННПОЖ, за определяне на групи жилищна нужда, групите са вече три като трета и четвърта група от отменената НУРУРОЖ, съответстват на втора и трета по НУРУЖНГННПОЖ. На тази основа е изготвен проекта на годишен списък за настаняване под наем в общински жилища през 2010 година.

 

ЗЛАТИН ГИЗДОВ

Н-К ОТДЕЛ "ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА"

ПРИ ОБЩИНА БУРГАС


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 3576 последна промяна: 10:42:27, 22 февруари 2010