Съобщение за издадено разрешение за строеж № П - 18 / 04.05.2010 г. за преустройство на офис

Съобщение за издадено разрешение за строеж № П - 18 / 04.05.2010 г. за преустройство на офис

Публикувано на: петък, 06 август 2010
Валидно до: петък, 20 август 2010, 09:22

До Ивелин Йорданов Рамчев
живущ на ул.."Хаджи Димитър"№64,вх.А,ет.3,ап.5,гр.Сливен
До Вяра Добринова Добрева
живуща ул."Йосиф Щросмайер"№21,вх.Б,ет.1,гр.Сливен
До Савина Витомирава Колева
живуща на ул."601-вА"№2 , гр.София
До Николай Ганчев Вълков
живущ на ул."Войнишка"№16,гр.Бургас

Уведомяваме Ви на основание чл.149, ал.1, ЗУТ , че е издадено разрешение за строеж № П - 18 / 04.05.2010 г. за ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОФИС с идентификатор 07079.609.182.1.11 в стоматологичен кабинет,находящ се в партерен етаж на съществуваща жилищна сграда в ПИ с идентификатор 07079.609.182 , УПИ ХV-2024, кв.65 по плана на ЦГЧ - гр.Бургас с административен адрес гр. Бургас , ул. " Войнишка"№18" на името на ЕТ"ИППСП- ВАЛЕОС-ДЕНТ-Д-Р КРАСИМИР СТОЕВ съгласно одобрени проекти.На основание чл.149, ал.3 , ЗУТ , разрешението за строеж подлежи на обжалване пред Дирекцията за национален и строителен контрол чрез Община Бургас в 14-дне вен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

Телефон за връзка : 84 35 12 - Колева


свали като pdf разглеждания: 3614 последна промяна: 09:22:41, 06 август 2010