Съобщение до Таня Иванова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38,местност „Курт тепе", гр.Бургас

Съобщение до Таня Иванова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за имот с пл.№№3 в масив 38,местност „Курт тепе", гр.Бургас

Публикувано на: петък, 06 август 2010
Валидно до: петък, 20 август 2010, 09:32

Съобщение за изготвен проект ПУП-ПРЗ за
имот с пл.№№3 в масив 38,местност "Курт тепе", гр.Бургас

Община Бургас
ТД"Изгрев"

До
Таня Иванова Иванова к-с"Братя Миладинови" бл.57 вх.1 гр.Бургас


Уведомяваме Ви, че със заповед №1136/27.04.2010г.на Кмета на Община Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ за имоти с пл.№№3, масив 38,местност "Курт тепе",гр.Бургас. Същия е изложен в стая №3 на ТД"Изгрев" всеки ден от 8.30 до 12.30ч.
На основание чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗУТ може да обжалвате заповедта в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен Съд-Бургас,чрез ТД "Изгрев".
Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Гл.спец."АС"
Хр.Петрова

 


свали като pdf разглеждания: 2753 последна промяна: 09:32:05, 06 август 2010