Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Център за обществена подкрепа, предоставящ услугата „Спешен прием” и услугата

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Център за обществена подкрепа, предоставящ услугата „Спешен прием” и услугата

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2016-0014
Публикувано на: петък, 26 февруари 2016
Валидно до: сряда, 23 март 2016, 16:49

Дирекция

 

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

                                                                           Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Център за обществена подкрепа, предоставящ услугата "Спешен прием" и услугата "Рехабилитация на деца с увреждания"; Обособена позиция 2: Дневен център за работа с деца на улицата; Обособена позиция 3: Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания № 1, 2, 3 и 4 и центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания № 1, 2, 3 и 4"


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2016-0014

свали като pdf разглеждания: 3834 последна промяна: 16:49:38, 11 април 2016