Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изготвяне на предпроектни проучвания по обособени позиции.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изготвяне на предпроектни проучвания по обособени позиции.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2016-0022
Публикувано на: сряда, 16 март 2016
Валидно до: вторник, 26 април 2016, 17:00


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЪГЛАСНО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Изготвяне на предпроектни проучвания по обособени позиции.
Обособена позиция 1: "Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на буферни паркинги в ключови зони на гр. Бургас.
Обособена позиция 2: "Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за изграждане на автобусен терминал за междуселищен транспорт".
Обособена позиция 3: Изготвяне на пред-проектни проучвания и оценка на приложимостта за надграждане и модернизация на системата от бързи автобусни линии (BRT)"

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2016-0022

свали като pdf разглеждания: 6037 последна промяна: 09:55:32, 03 октомври 2016