Открита процедура с предмет: “Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2016 – 2018 г. по три обособени позиции: ОП1 - Доставка на пресни плодове и зеленчуци; ОП2 - Доставка на цитрусови пл

Открита процедура с предмет: “Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2016 – 2018 г. по три обособени позиции: ОП1 - Доставка на пресни плодове и зеленчуци; ОП2 - Доставка на цитрусови пл

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2016-0033
Публикувано на: вторник, 12 април 2016
Валидно до: сряда, 25 май 2016, 17:00

00797-2016-0033

 Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка на хранителни стоки за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2016 - 2018 г. по три обособени позиции: ОП1 - Доставка на пресни плодове и зеленчуци; ОП2 - Доставка на цитрусови плодове; ОП3 - Доставка на замразени плодове и зеленчуци"

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Даниел Борисов-  юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 215.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2016-0033

свали като pdf разглеждания: 4300 последна промяна: 15:30:27, 26 ноември 2018