Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас“:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0021
Публикувано на: петък, 10 март 2017
Валидно до: четвъртък, 20 април 2017, 17:15

  Открита процедура за възлагане обществена поръчка, с предмет:
"Реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства в ЦГЧ, гр.Бургас":
- ул."Отец Паисий" от о.т.68 до о.т. 79;
- ул."Възраждане" от о.т.83 до о.т.249;
-ул."Лермонтов" от о.т.247 до о.т.241 и от о.т.120 до о.т.248;
-ул."Шипка" от о.т.73 до о.т.75;
-ул."Константин Фотинов" от о.т.119 до о.т.203;
-ул."Успенска" о.т.271-272-273-240;
-ул."Иларион Макариополски" от о.т.241 до о.т.276;
- ул."Граф Игнатиев" от о.т.274 до о.т.276;
- ул."Гео Милев" от о.т.272 до о.т.277.


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0021

свали като pdf разглеждания: 4941 последна промяна: 17:39:43, 21 септември 2017