Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2017 - 2019 г. по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на замразени зелен

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2017 - 2019 г. по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на замразени зелен

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0032
Публикувано на: четвъртък, 06 юли 2017
Валидно до: понеделник, 14 август 2017, 17:15

 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на постоянни детски ясли и Детска кухня на Община Бургас за периода 2017 - 2019 г. по две обособени позиции: ОП1 - Доставка на замразени зеленчуци; ОП2 -  Доставка на риба и разфасовки"

Лице за контакт: Гергана Стоянова

юрисконсулт в Дирекция ОП

тел.: 056/907288

факс: 056/ 860912

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"- http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32123.   

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0032

свали като pdf разглеждания: 3772 последна промяна: 12:15:38, 18 октомври 2017