Възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: „Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните- общинска собственост“

Възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: „Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните- общинска собственост“

Уникален номер в регистъра на АОП:9065514
Публикувано на: сряда, 21 юни 2017
Валидно до: четвъртък, 29 юни 2017, 17:15

 

Възлагане на обществена поръчка чрез обява с предмет: "Доставка на химически препарати за почистване и обеззаразяване на водата и материали за поддръжка на басейните- общинска собственост"

 

За контакт: Гергана Стоянова

юрисконсулт в Дирекция ОП

тел.: 056 907288

факс:056 860912

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9065514

свали като pdf разглеждания: 2436 последна промяна: 10:45:03, 16 октомври 2017