Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Общините Бургас, Средец и Малко Търново”, по обособени позиции:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект „Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Общините Бургас, Средец и Малко Търново”, по обособени позиции:

Уникален номер в регистъра на АОП: 00797-2017-0051
Публикувано на: четвъртък, 14 декември 2017
Валидно до: четвъртък, 18 януари 2018, 17:15

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Доставка на хигиенни и почистващи материали по проект "Интегриран проект за социално включване на роми и други уязвими групи в Общините Бургас, Средец и Малко Търново", по обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка на хигиенни и почистващи материали.

Обособена позиция 2. Доставка на специфични медицински препарати, хигиенни материали и консумативи."

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0051

свали като pdf разглеждания: 1469 последна промяна: 13:44:03, 12 юли 2018