Процедура на договаряне без предаврително обяеление с предмет: Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат.

Процедура на договаряне без предаврително обяеление с предмет: Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0054
Публикувано на: понеделник, 18 декември 2017
Валидно до: вторник, 02 януари 2018, 17:15

 

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 4 от ЗОП, с предмет: "Доставка и монтаж на ОВК съоръжения - подмяна на термопомпен агрегат за ДГ "Чайка", гр. Бургас.".

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки"

тел.: 056/907242

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0054

свали като pdf разглеждания: 1308 последна промяна: 10:35:39, 02 октомври 2018