Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1, съоръжения и инсталации на обект: „Регионално депо „Братово-запад“ в резултат от настъпили неблагоприятни климатични услови

Процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1, съоръжения и инсталации на обект: „Регионално депо „Братово-запад“ в резултат от настъпили неблагоприятни климатични услови

Уникален номер в регистъра на АОП: 00797-2017-0055
Публикувано на: петък, 22 декември 2017
Валидно до: сряда, 10 януари 2018, 17:15

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 , т. 4 от ЗОП, с предмет:  "Извършване на възстановителни дейности по опорна дига на клетка 1, съоръжения и инсталации на обект: "Регионално депо "Братово-запад" в резултат от настъпили неблагоприятни климатични условия".

Лице за контакт:

Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки"

тел.: 056/907242

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0055

свали като pdf разглеждания: 1251 последна промяна: 14:06:02, 22 декември 2017