ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 182, АЛ1,Т.2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

ПРОЦЕДУРА НА ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 182, АЛ1,Т.2 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА БУРГАС ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0056
Публикувано на: петък, 29 декември 2017
Валидно до: сряда, 10 януари 2018, 17:15

 

Процедура на ПРЯКО договаряне, по реда на чл. 182, ал1,т.2 от ЗОП, с предмет: "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: "Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас;

Обособена позиция № 2: "Доставка на обувки за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас;

Обособена позиция № 3: "Доставка на униформено облекло за нуждите на Духов оркестър при ОП "Летен театър, фестивали и концерти"

 

 

Процедура на пряко договаряне, по реда на чл. 182, ал. 1, т.2 от ЗОП, с предмет:  "Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: "Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас;

Обособена позиция № 2: "Доставка на обувки за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас;

Обособена позиция № 3: "Доставка на униформено облекло за нуждите на Духов оркестър при ОП "Летен театър, фестивали и концерти"

 

 

 Лице за контакт:

Гергана Стоянова - 056/907-288 /Ст. юрисконсулт в Дирекция ОП/

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0056

свали като pdf разглеждания: 1521 последна промяна: 12:09:56, 31 януари 2018